Internet – oddziaływanie zagrożeń.

Poniższy model nazwałem pejoratywnym kołem.Prezentuje on schemat zagrożeń spotykanych w Internecie, z którymi się spotkałem, zwalczałem, lub które obserwowałem: Model pokazuje, że zagrożenia w sieci pokrywają się ze sobą w stopniach: większym, mniejszym, lub minimalnym oraz oddziaływają na siebie w wirtualnym organizmie. Przykładowo: zaburzenia podsycają…