2013 – „Żegnaj nieładzie” tym hasłem fejs kończy przygodę ze starym layoutem;
2015 – „Żegnaj nieładzie” tym hasłem fejs kończy przygodę ze starym layoutem.

#kisielwgaciachbonowyfejs

https://www.facebook.com/mikolajnowak/posts/10151540028772938